Een datafeed ontwikkelen

Alvorens een datafeed te laten ontwikkelen denk dan eerst na over wat wil ik er mee gaan doen (doel). Vervolgens vraagt u zichzelf dan af welke gegevens zijn er op de website beschikbaar en welke gegevens wil ik van die website in het bestand aanbieden. Als u dit redelijk op een rijtje hebt is er genoeg input om ons te benaderen voor een eerste analyse.

Tijdens telefonisch contact, een email of een persoonlijk gesprek wordt overlegd welke gegevens in het bestand moeten komen en of een extractie technisch haalbaar is om de gewenste gegevens (periodiek) te verkrijgen. Een adviserend gesprek en de daaropvolgende analyse van de website is altijd vrijblijvend en zonder kosten. Uit een analyse kan een positief of negatief resultaat komen. Het is altijd mogelijk dat niet alle gewenste gegevens verkregen kunnen worden maar wel een deel, het is dan aan de opdrachtgever om te bepalen of extractie nog steeds nuttig is.

Als een extractie patroon eenmaal is gebouwd en deze werkt correct dan kan het na verloop van tijd gebeuren dat de website verandert waardoor het extractie patroon ook aangepast moet worden. Dit zullen wij normaal gesproken kosteloos doen, echter vragen wij u wel om ook oplettend te zijn wat de status van een bepaalde website is en of de data nog juist door komt. Geef wijzigingen altijd aan ons door als u denkt dat deze invloed hebben op het extractie patroon! Ook kan het in bovenstaande situatie gebeuren dat een website na wijziging niet meer is te spideren of dat nog maar slechts een deel van de gegevens ontrokken kunnen worden. Dit is een geval van overmacht en zijn wij genoodzaakt in samenspraak met u het spider proces te staken. Uiteraard zullen de kosten vanaf dat moment ook niet meer in rekening worden gebracht.


In welk bestandsformaat worden de gegevens aangeleverd?

De informatie kan worden aangeleverd in CSV of XML formaat, dit is afhankelijk van de wens van opdrachtgever. Deze bestanden worden automatisch op een locatie geplaatst waar ze te allen tijde beschikbaar zijn voor download. De gegevens kunnen zijnde eerdergenoemde bestandsformaten gemakkelijk worden geimporteerd in een database of informatiesysteem voor verdere verwerking.


Kosten

De kosten voor het ontwikkelen en periodiek aanleveren van een datafeed zijn variabel en afhankelijk van verschillende factoren. hier een aantal richtlijnen die wij aanhouden.

  • Extractie mogelijk tot maxmiaal 20.000 records. (Bij meer eventueel in overleg)
  • Ontwikkeling crawler bedraagd minimaal 500 euro per bestand.
  • Periodieke kosten starten bij 200 euro per maand per bestand en kunnen afhankelijk van de extractie frequentie en het aantal records afwijken.