Voor wie is content-extractie interessant?

Informatie en gegevens van het internet kan voor verschillende partijen bruikbaar zijn. Het is net welke functie de gegevens hebben en dit wordt natuurlijk bepaald door degene die de data nodig heeft.

Voorbeelden van mogelijke gebruikers.

  • Adverteerders die hun producten uit de webwinkel beschikbaar willen stellen aan derden. Het bestand met de gegevens kan bijvoorbeeld worden gebruikt door affiliatenetwerken, rechtstreeks door affiliates en vergelijkingswebsites.


  • Affiliates (webmaster) met een website die wordt gevoed door gegevens van adverteerders. Zij kunnen op maat een datafeed laten produceren met de gewenste data van een webwinkel. (Wij kunnen desgewenst de standaard URL omvormen naar affiliate URL)


  • Analisten kunnen frequent data van websites laten ontrekken die voor hun waardevol kunnen zijn tijdens het doen van onderzoeken of metingen.
  • Voorwaarden gebruik datafeeds:

  • Een bestand is onbeperkt beschikbaar en vrij te gebruiken door de opdrachtgever.
  • Gebruik en exploitatie van een datafeed is volledig op verantwoording van de opdrachtgever.
  • Data-extract is in geen geval verantwoordelijk voor fouten in de informatie in een datafeed en de gevolgen daarvan


  • Lees hier de uitgerbeide: Algemene voorwaarden